ໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2020ນີ້ ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປລາວ ໂດຍມີທ່ານປ້າສີສະຫຼຽວທຳມະເທວາພ້ອມດວ້ຍຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວກຸ່ມໜ່ວຍງານໝໍນວດພິການຕາ, ສັງກັດສະມາຄົມພິການແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 52 ຄອບຄົວ ທີ່ພົບບັນຫາບໍມີຄົນໄປບໍລິການນວດຊ່ວງ ໂກວິດ-19 ລະບາດ

ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ມອບເຂົ້າສານ,ແພອັດປາກແລະນ້ຳຢາລ້າງມືເພື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມຫຸ້ຽງຍາກໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ລວມມູນຄ່າ 5 095 000 ກີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *