ຄະນະສະເພາະກິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ເລກທີ່ 003/ສພກ.ນວ ລົງວັນທີ່ 10 ເມສາ 2020
ເລື່ອງ: ຍົກລະດັບປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ່ 06/ນຍ

.

.

.

Photo: Noy Saylakham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *