ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 (Covid-19)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here