ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ ເລື່ອງສະຫຼົດໃຈ ແລະ ຂໍເຕືອນສະຕິພີ່ນ້ອງລາວ ໃນຍາມແລ້ງ ເລື່ອງຈູດໄຮ່ຈູດສວນໃຫ້ມີສະຕິເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ.


ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານແກ້ງຊ້າງ ເມືອງປາກແບງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ໄປຈູດໄຮ່ ເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ປ່າ ຄົນຈູດເສຍຊີວິດສາມຄົນ ຊາຍ 2 ຄົນ (ເດັກ 1) ແລະ ຜູ່ຍິງ 1 ຄົນ. ຊາວບ້ານໄດ້ພົບສົບຜູ່ເສຍຊີວິດ ໃນວັນ ທີ 1 ເມສາ 2020.


ພາບຈາກ: Phimsone Xayyasouy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *