ແຈ້ງການ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍລົງທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມເວລາ 6:00 ວັນທີ 2 ເມສາ 2020. ປັບລາຄາລົງ 300 ກີບ ຕໍ່ລີດ ທຸກຊະນິດ

ອ່ານລາຍລະອຽດ ຕາມແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *