Thursday, January 27, 2022

ຂ່າວດີ! ປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍລົງທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ 2 ເມສາ 2020

ແຈ້ງການ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍລົງທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມເວລາ 6:00 ວັນທີ 2 ເມສາ 2020. ປັບລາຄາລົງ 300 ກີບ ຕໍ່ລີດ ທຸກຊະນິດ

ອ່ານລາຍລະອຽດ ຕາມແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມ

- Advertisment -

Most Popular