Thursday, January 27, 2022

ແຈ້ງການຈາກ ກົມຂົນສົ່ງ ເລື່ອງວິທີການແກ້ໄຂ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທົ່ວປະເທດ

ປະກາດແຈ້ງການ ວັນທີ 16/04/2020 ເລື່ອງ ວິທີການແກ້ໄຂ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທົ່ວປະເທດ

.

- Advertisment -

Most Popular