ທ່ານສາມາດເພີ່ມຂອບຮູບ ໂປຣຟາຍເຟສບຸກຂອງທ່ານ ພຽງແຕ່ເລື່ອກຕາມແຂວງຂອງທ່ານ ເພື່ອຮ່ວມສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ໃຫ້ທຸກຄົນ ຮ່ວມໃຈ #ຢູ່ເຮືອນ ສູ້ໄພ ໂຄວິດ-19

ກົດຕາມແຂວງຂອງທ່ານເລີຍ

ສໍາລັບທ່ານໃດບໍ່ຈື່ແຂວງຕົນເອງ

ຮ່ວມໃຈສູ້ໄພ ໂຄວິດ-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *