องค์การอนามัยโลกเตือน คนรุ่นใหม่ คนอายุน้อยกำลังป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเข้าใจผิดว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบหนักต่อคนสูงวัยเท่านั้น ในอิตาลีนั้น การระบาดของโควิด-19 ทำคนอายุต่ำกว่า 50 ปีต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น 10-15%

WHO หรือองค์การอนามัยโลก สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันเมื่อศุกร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ระบุว่า คนรุ่นใหม่ คนที่อายุยังน้อยตอนนี้ประสบปัญหากับโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นแล้ว ข้อมูลจากหลายประเทศในยุโรปพบว่า ประชาชนที่อายุยังน้อย ต้องเสียชีวิตจากโรคระบาดนี้ 

ข้อมูลจากในหลายประเทศพบว่า คนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปแต่ต่ำกว่า 50 ปีกำลังอยู่ในห้อง ICU เพิ่มมากขึ้น หลายคนก็เสียชีวิตแล้ว ในอิตาลี มีคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ราว 10-15% เสียชีวิตเพราะโควิด-19 ขณะที่ในเกาหลีใต้ 1 ใน 6 รายที่เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า 60 ปี

นอกจากนี้ ทัศนคติผิดๆ ที่เชื่อว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัยเท่านั้น แต่คนรุ่นใหม่หรือคนอายุยังไม่มากนั้นไม่ได้รับผลกระทบเท่าไร ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกระบุว่า ได้เก็บข้อมูลทั่วโลกแล้วพบว่า โควิด-19 นี้จะไม่พบอาการมากนักในหมู่คนหนุ่มสาว แต่จะแสดงอาการมากสำหรับคนสูงวัย 

จากข้อมูลการติดเชื้อในหมู่คนหนุ่มสาวนั้น ทาง WHO อ้างผลการศึกษาจากจีนที่มีคนติดเชื้อ 2,134 คน ช่วง 16 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า กว่า 90% ของคนติดเชื้อ ไม่มีอาการ ถ้าจะมีอาการก็ปรากฎให้เห็นเพียงเล็กน้อย มีเกือบ 6% เท่านั้นที่แสดงอาการรุนแรงในวัยเด็ก มี 18.5% ในวัยผู้ใหญ่ที่แสดงอาการให้เห็น 

ที่มา – CNBCWHOIndependent 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *