อัพเดทสถานการณ์ผู้ป่ ว ย โควิด-19 ประจำวันที่ 2 เม.ย. จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร คไ ว รั สโคโรนา

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 2 เม.ย. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร คไ ว รั สโคโรนา (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ป่ ว ยโควิดประจำวัน พบว่า มีผู้ป่ ว ยรายใหม่ จำนวน 104 ราย รวมผู้ป่ ว ยสะสมจำนวน 1,875 ราย เสี ย ชีວิตใหม่เพิ่ม 3 คน รวมสะสม 15 ราย

รายที่ 1 คือ ชายอายุ 57 ปี เสี ย ชีວิตบนรถไฟ มีประวัติเดินทางกลับจากปากีสถาน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เดินทางกลับสุไหงโกลก วันที่ 30 มี.ค. และเสี ย ชีວิตบนรถไฟ

รายที่ 2 ชายไทยอายุ 77 ปี มีโ ร คประจำตัว ถุงลมโป่งพอง สัมผัสผู้ป่ ว ยก่อนหน้า เริ่มป่ ว ยตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. วันที่ 20 มี.ค.อาการเริ่มແย่ลงรั กษ าที่ จ.ปัตตานี วันที่ 31 มี.ค.เสี ย ชีວิต

รายที่ 3 ชายไทยอายุ 55 ปี ขับรถที่สุวรรณภูมิ ได้กลับสุรินทร์ วันที่ 15 มี.ค. พักที่บ้านตลอด เมื่อกลับมา กทม. วันที่ 16 มี.ค. เริ่มมีไข้ ไอแห้ง ไม่มีน้ำมูก ป่ ว ยวันที่ 18 มี.ค. ต่อมาอาการเหนื่อยมากขึ้น เข้ารับการรั กษ า และเข้า รพ.อีกครั้งวันที่ 29 มี.ค. เสี ย ชีວิตวันที่ 1 เม.ย.

ในจำนวนผู้ป่ ว ยใหม่ 104 ราย พบว่า

-กลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับผู้ป่ ว ยก่อนหน้า 60 ราย สนามมวยลดลงเหลือ 1 ราย สถานบันเทิง 10 ราย พิธีกssมทางศาสนาจากอินโด 8 ราย ใกล้ชิดผู้ป่ ว ยก่อนหน้า 41 ราย

-กลุ่มไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่ ว ยก่อนหน้า จำนวน 36 ราย แบ่งเป็น คนไทยกลับจากต่างประเทศ 11 ราย ชาวต่างชาติ มาจากต่างประเทศ 3 คนที่สัมผัสพื้นที่ เ สี่ ย ง 2 ราย และ คนที่เข้าชุมนุมชน งานแฟร์ คอนเสิร์ต 8 และบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย อื่น

มีการมอบชุดตรวจไ ว รั ส จากสย ามไบโอไซเอนด์ จำนวน 2 หมื่นชุด ให้กับรัฐบาล และจะส่งให้จนครบ 1 แสนชุดในเดือน เม.ย. จากเดิมต้องนำเข้าน้ำย าชุดการตรวจ เราสามรถผลิตเองได้ โดยจะมีการกระจายชุดตรวจดังกล่าวให้กับแล็บปฏิบัติการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *