“สิงคโปร์”ปิดประเทศเที่ยงคืน 23 มีนา ส่วนสายการบินสิงคโปร์แอรไลน์และซิลแอร์ ประกาศจอดเครื่องบิน 138 ลำ


กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าระยะสั้น นักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ เดินทางเข้าสิงคโปร์ รวมถึงไม่อนุญาตให้มาเปลี่ยนสายการบินที่สิงคโปร์ มีผลตั้งแต่เวลา 23.59 น. วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไปอย่างไรก็ดี มาตรการนี้ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าทำงานเกี่ยวกับด้านการขนส่งและการดูแลสุขภาพ ซึ่งยังสามารถเดินเข้าประเทศได้มาตรการปิดประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นรายแรกในประเทศ สำหรับแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในสิงคโปร์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

นอกจากนี้สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และซิลแอร์ ยังประกาศจอดเครื่องบิน 138 ลำจากที่มีอยู่ทั้งหมด 147 ลำ ส่วนสายกาบินสกู๊ต ของสิงคปร์ จะจอดเครื่องบิน 47 ลำจากที่มีอยู่ในฝูงบินทั้งหมด 49 ลำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *