ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (E0C) จังหวัดอุดรธานึ แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. สถานการณ์ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม -ถึง 22 มีนาคม 2563

มีลูกหลานเดินทางจากเกาหลี 539 คน ยังไม่พ้นระยะเฝ้าระวัง 200 คน กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด
1,904 คน พ้นระยะ 14 วันแล้ว 1,098 คน ยังไม่พ้นระยะ 14 วัน 806 คน เข้าเกณฑ์ตรวจเสมหะ
หาเชื้อ 124 ราย รู้ผลแล้วไม่พบเชื้อ 117 ราย พบเชื้อ 3 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4 ราย จังหวัดอุดรธานี มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล อุดรธานีทั้ง 3 ราย

สถานการณ์ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 188 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 599 ราย รักษาหาย 45 ราย

จังหวัดอุดรธานี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดผยว่า จังหวัดอุดรรานี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย ขอให้ผู้สัมผัส ใกล้ชิดผู้ป่วย คือ บุคคลในครอบครัว ผู้เดินทางโดยสารรถทัวร์ จากกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม วลา 04.00 น.ทุกคน รับการตรวจคัดกองโรค และร่วมรับผิดชอบสังคม ปฏิบัติตาม คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ด้าน ดร.นพ.ปรมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าผู้ปวยทั้ง 3 ราย นั้น ล้วนมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ จากกรุงเทพมหานคร รายแรก เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี อยู่ที่อำเภอกุดจับ มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนักมวยในพื้นที่ระบาด ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนรายที่ 2 เป็น เพศหญิงอายุ 41 ปี อยู่ที่อำเภอน้ำโสม มีความเชื่อมโยง คือ เป็นพนักงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อสถานบันทิงปิดให้บริการ จึงเดินทางกลับบ้าน


ที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยรถทัวร์โดยสาร ถึงจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เวลา 04.00 น. และมีอาการป่วยขณะเดินทางกลับ ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ซึ่งขณะนี้


เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมเดินทาง มารับการตรวจคัดกรองโรค และรายทื่ 3 เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี อยู่ที่ อำเภอเมือง มีความเชื่อมโยงกับตลาดนัดรถไฟ ที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานี อาการทั่วไปดี ไม่มีผู้อาการหนัก


ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ชมมวยที่มาจากต่างจังหวัด เมื่อป่วยก็จะนำเชื้อกลับไปติดคนใกล้ชิดในครอบครัวคนในภูมิลำเนา ที่สำคัญยังมีบางคนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังไม่ปวย ไม่ใด้กักตัวเอง ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และยังไปมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งเป็นอันตรายมาก

จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้หลึกเลี่ยง งดการไปในสถานที่ ที่มีผู้คนแออัด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณา ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคเช่น ผับ ร้านอาหาร สถานบันเทิง เวทีมวย และอื่น ๆ เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ขอแนะนำให้ประชาชน งดและลดการเดินทางไปในพื้นที่เสียงของการระบาดของโรค ไม่ออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น หากรู้ว่าตนเอง
เป็นกลุ่มสัมผัส มีความเสี่ยงสูง เช่น เป็นครอบครัวผู้ป่วย เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ร่วมสังสรรค์ ร่วมเชียร์มวยเชียร์บอล ผู้ที่นั่งติดกันใช้พาหนะร่วมกัน ขอให้ร่วมรับผิดชอบสังคมด้วยการกักตนเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อมีไข้ไอ เจ็บ คอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยงขอให้แยกของใช้ส่วนตัว รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ แยกสำรับอาหาร หรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสาร จาก หน่วยงานที่เชื่อถือได้ อาทิ ข่าวสารจากทางจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หรือ หน่วยงานที่เชื่อถือได้ หากมีปัญหาใด ๆติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด


24 ชั่วโมง หรือสายด่วนจังหวัดอุดรธานี 08 4428 6982 อย่าเชื่อข่าวลือ เช็คก่อนแชร์ ตรวจสอบ ข่าวลวงได้ที่ เว็บไซต์แอนตี้ Fake News Center .com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *