มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศหยุดการเรียนการสอน ที่ บางเขน 16 – 22 มีนาคม 2563
และเปิดเรียนตามปกติ 23 มีนาคม 2563
ส่วนแนวทางเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *