Thursday, January 27, 2022

ด่วน! 15/3/63 มหาดไทย ออกหนังสือถึง ทุกจังหวัด กรณี โควิด – 19 ระบาด

ทุกจังหวัดเตรียมงดทุกกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ป้องกัน CO VID-19 โดยไม่จำเป็น เช่น คอนเสิร์ต กีฬา เป็นต้น และขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่

- Advertisment -

Most Popular