10 มีนาคม 63 จากกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อออนไลน์ว่า ประเทศไทย มีการแพร่กระจายไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 อยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดกรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แต่ระดับการเตือนภัย เป็นระดับที่ 3 คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *