โ ควิ ด-19 จากกรณีที่พบว่ามีผู้ติ ดเชื้ อโ ควิ ด-19 ที่เดินทางมาร่วมประชุมกับพนักงานอีก 40 คน ภายในบริษัท มาบตาพุดโอเลฟิน นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จนมีการแชร์ภาพเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันเข้าทำความสะอาดเ ชื้อโ รค ออกไปอย่างแ พร่ หล าย จนทำให้ชาว จ.ระยองเกิดหวาดผวา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดวันที่ 11 มี.ค. นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ระยอง กล่าวว่า กรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า พบผู้ติดเชื้ อไ วรั สโ ควิ ด-19 ใน จ.ระยอง ซึ่งเป็นความจริง มีผู้ติดเชื้ อเป็นผู้ชาย 1 คน เป็นวิศวกรของบริษัทคู่ธุรกิจ ได้เข้ามาประชุมภายในห้องประชุมของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสซีจี โดยเข้าประชุมเมื่อเวลา 8.30 น.-17.30 น.วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ติดเชื้ อโ ค วิ ด-19 จำนวน 1 คน โดยผู้ติดเชื้ อเป็นผู้ชาย อายุประมาณ 25 ปี ตำแหน่งวิศวะกร เป็นคน กทม. ได้เดินทางเข้ามาใน จ.ระยอง เพื่อประชุมร่วมกับพนักงานทั้งหมด 40 คน ล่าสุดผู้ติดเ ชื้ อได้เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราชนราดูร กทม. ส่วนผู้ที่อยู่ในห้องประชุมเดียวกับผู้ติดไวรัสโ ควิ ด-19 มีรวมทั้งหมด 40 คน โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ภายใน จ.ระยอง จำนวน 20 คน ส่วนอีก 20 คน เป็นคนต่างจังหวัด

ได้ประสานแจ้งไปในแต่ละจังหวัดให้ทราบแล้ว เพื่อให้เฝ้าร ะ วั งสังเกตในส่วนของระยองมีการเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจสอบภายในพื้นที่ห้องประชุมของโรงงานดังกล่าว ปรากฏว่า ทางบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการฉีดยาฆ่าเ ชื้ อทั้ง อาคาร รวมถึงมีการปิดใช้อาคารโดยไม่มีกำหนด

นพ.สุนทร กล่าวต่อว่า อยากฝากให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกไป เพราะทางจังหวัดได้มีมาตรการในการคัดกรองดูแลอย่างเข้มงวด ในกรณีพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย มีการเฝ้าร ะวั งอย่างเข้มงวด แต่ประชาชนก็ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ควรกินร้อนช้อนกลางล้างมือ และไม่ควรไปในจุดเ สี่ ยงตามที่มีการประกาศห้ามไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *