การเลี้ยงลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับพ่อแม่มือใหม่ สมัยนี้คู่แต่งงานหลายคู่พอแต่งงานแล้วก็ตั ดสินใจมีลูกแค่คนเดียว. เพราะอย ากทุ่มเททุ กอย่ างให้ลูกอย่ างเต็มที่ ด้วยปัญ หาเศรษฐกิจ และต้องการอย ากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด. จึง พย าย าม ทำทุ กอย่ างเพื่อให้ลุกได้เรียนในที่ดีๆ และมีผลการเรียนมาให้พ่อแม่ชื่นชม
แต่หารู้ไม่ว่า นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว การสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาไอคิวและอีคิว
ให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอย่ างมีคุณภาพ มาดูคำแนะนำสำหรับใครที่ต้องการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดกันดีกว่า กับ 6 เทคนิคเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุด ต่อไปนี้

1 ไม่จับผิดลูก
ในบ้านที่มีกัน 3 คนพ่อแม่ลูก หากพ่อแม่ร่วมมือร่วมใจกันจับผิดลูก เ ด็ กน้อยคงรู้สึกหั วเดียวกระเทียมลีบในกรณีนี้พ่อแม่ต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับว่า
ความผิ ดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ อย่ าทำให้ลูกรู้สึกเหมือนพ่อแม่รวมหัวกันกลั่ นแก ล้งเขาเลย หากพ่อแม่ต้องการวางก ฎเกณฑ์ต่างๆ
ก็ควรทำด้วยความรักและความเข้าใจในตัวลูก เพราะในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไปทำล ายความมั่นใจในตัวลูกของคุณในที่สุด

2 ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง
ในเมื่อลูกไม่มีพี่น้องไว้คอยช่วยเหลือในอนาคต เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น
ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุ กกรณี หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

3 สอนลูกให้รับผิ ดชอบ
ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจจนลูกทำอะไรเองไม่ได้ เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง
มอบหมายงานบ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย ความมีน้ำใจ และความรับผิ ดชอบ

4 สอนลูกให้รู้จักวางตัว
เ ด็ ก น้อยที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวมีโอกาสที่จะกลายร่างเป็นจอมบงการสูง นั่นทำให้เขากลายเป็น เ ด็ กที่พร้อมจะก้าวล่วงเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่
หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ หากนิสัยนี้ติ ดตัวไปในอนาคต อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าคบได้พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า
จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปยุ่มย่ ามในชีวิตของคนอื่น การที่ เ ด็ ก ได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่า
ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

5 ให้ลูกได้พบปะกับ เ ด็ ก คนอื่นๆ
เพราะไม่มีพี่น้องให้ได้เล่นด้วย จึงอาจทำให้ เ ด็ ก ๆ ขาดเพื่อนวัยเดียวกัน ดังนั้นในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเ ด็ ก ๆ
ในวัยเดียวกันบ้างเพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเ ด็ กเล่น พาไปพบปะเพื่อนๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา
หรือไปรวมญาติในงานเทศก าลต่างๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียนก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นเองตามวัย

6 สอนลูกให้ประหยัด อย่ าสปอยล์ลูก
การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็น เ ด็ กที่ไม่รู้จักพอ อย ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา
จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องร ะ วั งไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกลายเป็นการส ปอยด์ลูกให้เ สียคนในที่สุด


ขอบคุณข้อมูลจาก รักจังส ย า ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *