วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ภาคีเครือข่าย 8 องค์กร คือ

1. นายกกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

2. สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่

3. กลุ่มพลังชาวพุทธพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

4.พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่

5. ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่

6. กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่

7. สมาคมสหธรรมเชียงใหม่ และ

8. สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ประกาศให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยกันปกป้องคุ้มครองให้เป็นพระพุทธศาสนาสืบทอดไป จนถึงชั่วลูกหลาน ท่ามกลางองค์กรชาวพุทธ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ ห้องประชุมวัดพันอ้น อำเภอเมืองเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *