เมื่อวานนี้ (3 มีนาคม 2563) มีรายงานว่า พล.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางมาตรการป้องกันปราบปรามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสที่เกินราคา โดยมีการแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็น 6 ชุด เพื่อออกตรวจสอบและล่อซื้อจับกุม

ทั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลักลอบขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ได้ 40 ราย พร้อมของกลางเป็นหน้ากากอนามัย จำนวน 11,993 ชิ้น เบื้องต้นแจ้งข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร จำหน่ายสินค้าไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่ติดป้ายแสดงราคา) และกักตุนสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

      นอกจากนี้ สามารถล่อซื้อจับกุมผู้ต้องหาขายหน้ากากอนามัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้อีก 2 ราย ของกลาง 4,350 ชิ้น มูลค่า 66,000 บาท ซึ่งจะดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร

สำหรับ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ตาม มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด หากฝ่าฝืน มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *