ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ การชูธงชัยสหภาพโซเวียต เหนือกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี เมื่อกองทัพของรัสเซีย สามารถยึดกรุงเบอร์ลินได้สำเร็จ และ เยอรมันก็ได้พ่ายแพ้ลงในสงครามโลกครั้งที่ 2

การชูธงชัยของสหภาพโซเวียต ของพวก รัสเซีย เหนือสภาไรชส์ทาคของเยอรมนี เป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปยุโรปสิ้นสุดลงในวันที่ 2 พฤษภาคม 1945 ซึ่งแสดงถึงชัยชนะของรัสเซียที่มีต่อเยอรมัน

วันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1945 ทหารรัสเซีย ได้บุกเข้าโจมตีอาคารรัฐสภาไรชส์ทาค อันเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางอำนาจของเยอรมนี ฝ่ายกองกำลังทหารเยอรมันได้ทำการปกป้องอาคารรัฐสภาอย่างสุดกำลัง กองกำลังทหารรัสเซีย ต้องต่อสู้กับกองกำลังเยอรมันภายในอาคารรัฐสภาจนหมดซึ่งใช้เป็นเวลาหนึ่งวัน หลังจากนั้นในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1945 หลังจากยึดครองอาคารรัฐสภาไรชส์ทาคได้สำเร็จ ทหารรัสเซียได้นำธงชาติสหภาพโซเวียตได้โบกธงเหนืออาคารรัฐสภาไรชส์ทาค ได้แสดงถึงความพ่ายแพ้ทางการทหารของเยอรมัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *