ความคืบหน้าโครงการทางหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียงโดย: บริษัท ลาว-ไชน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ทางหลวงเวียงจันทน์ First National Express Highway (เวียงจันทน์ – เวียงจันทน์)

 

ทางหลวงมีความยาว 109.12 กม. มูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐออกแบบตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางหลวงของจีนโดยมี 04 carriageways, 01 อุโมงค์ยาว 875 เมตรยาว 45 สะพาน 2,408 เมตรยาวเริ่มต้นการออกแบบความเร็ว 100 กม. / ชม.

บริษัท ก่อสร้างยูนนานของจีนได้ว่าจ้าง บริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมลาวให้ทำหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามทางเดินทางหลวงพร้อมกับการบริหารนครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์

มีความคืบหน้ามากรวมถึงการจำกัดสิ่งกีดขวางบนทางหลวงผ่าน 65 หมู่บ้านรวมถึง 04 อำเภอรวมถึง 03 อำเภอ 40 หมู่บ้านและเวียงจันทน์ 01 อำเภอที่มี 25 หมู่บ้าน

ได้ทำการสำรวจราคาของผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ได้รับผลกระทบจากความร่วมมือกับคณะกรรมการไกล่เกลี่ยจังหวัดและเวียงจันทน์จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ราคาเรื่องอุปสรรคในด้านที่ดินพืชผลและอื่น

ประกอบด้วยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์อำเภอและคณะอนุญาโตตุลาการหมู่บ้านซึ่งได้รับผลกระทบจาก บริษัท ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมลาวซึ่งรับผิดชอบและร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นของเวียงจันทน์และเวียงจันทน์

 

ปัจจุบันการรวบรวมสิ่งกีดขวางตามทางเดินของทางหลวงสายเวียงจันทน์ – เวียงจันทน์แบ่งออกเป็นสองโซน ได้แก่ เมืองหลวงนครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ที่ซึ่งเวียงจันทน์ทำการแบ่งเขตทางเดินและเตรียมการวัดจริงสำหรับหมู่บ้านนัสซานทะเลสาบหลักและช่วงก่อนการก่อสร้างภาคใต้

ส่วนเวียงจันทน์ได้รวบรวมกำแพงกั้นตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงความสมบูรณ์ของทางเดินสองทาง ได้แก่ วังเวียงและโพนหงษ์ในขณะที่อำเภอหัวหินหัวแล้วเสร็จบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ของสะพานพลังน้ำที่เสร็จสิ้นก่อนการก่อสร้างเขื่อน ระดับน้ำที่สูงขึ้นจะทำให้การก่อสร้างสะพานนั้นยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ระยะทางรวม 109.1 กม. กว้าง 23m จำกัด ความเร็ว 160 กม. / ชม. และอุโมงค์ 874m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *