Monday, November 29, 2021

ชายไทยนอนเสียชีวิตที่บ้านพักอยู่ ท่าแขก แขวงคำม่วน สปปลาว!

รายงานจากกู้ภัยแขวงคําม่วน ให้ทราบว่าใน เวลา 8:00 น, วันที่ 11 มกราคม 2563 ได้รับแจ้งความจากประชาชนว่า มีชายนอนเสียชีวิตที่บ้านพักแห่งหนึ่ง ที่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปปลาว.

ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยทราบ ชื่อนาย กฤษฎา เสขะพันธ์

ปัจจุบันผู้เสียชีวิตได้แก่ไปที่โรงเย็นของหมอแขวงคำม่วน.

ญาติผู้เสียชีวิตสามารถติดต่อรับศพที่เบอร์

+856 020 55330065 – 020 23451624.

- Advertisment -

Most Popular