นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 1 มกราคม 2563 เกิดอุบัติเหตุ 547 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 55 ราย ผู้บาดเจ็บ 577 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ รองลงมาขับรถเร็ว และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ สงขลา 32 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ราชบุรี และ อุดรธานี จังหวัดละ 4 ราย และจังหวัดสงขลามีผู้บาดเจ็บสูงสุด 35 คน

ทั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรวม 3,076 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,160 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัด ได้แก่ ตราด พะเยา ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และ สตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ สงขลา 95 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ กรุงเทพฯ 14 ราย และ จังหวัดสงขลามีผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดคือ 100 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *