Friday, January 28, 2022

อลังการหุ่นฟางยักษ์ ตำบลนาโพธิ์ 25 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563

📌📌อลังการหุ่นฟางยักษ์ ที่จะมาสร้างความตื่นตา และรอทักทายทุกท่าน ที่งานปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
👉👉สัมผัสถึงบรรยากาศจำลองช่วงเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาไทย

✅✅ งานปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ ปี 2562 ภายใต้การขับเคลื่อนของนายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

#งานปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ 25 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563
#เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

- Advertisment -

Most Popular