📌📌อลังการหุ่นฟางยักษ์ ที่จะมาสร้างความตื่นตา และรอทักทายทุกท่าน ที่งานปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
👉👉สัมผัสถึงบรรยากาศจำลองช่วงเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาไทย

✅✅ งานปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ ปี 2562 ภายใต้การขับเคลื่อนของนายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

#งานปิดทองเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอนาโพธิ์ 25 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563
#เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *