เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา วงเงินรวม 2,157 ล้านบาท เพื่อไปดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านด้วยการช่วยเหลือเป็นวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปดำเนินการ

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือสปป.ลาว จะเป็นวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) โดยการปล่อยกู้วงเงินรวม 1,380 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.50 % ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ปี

โครงการดังกล่าวมีแนวทางเริ่มต้นจาก ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ผ่านด่านสากลไทย-ลาว ข้ามไปยังบ้านกล้วย เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ประมาณค่าใช้จ่ายออกเป็น ค่างานฝั่งไทย 2,630 ล้านบาท และค่างานฝั่งสปป.ลาว 1,380 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือเมียนมา เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี เพื่อการปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ

ป็นการช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนวงเงิน 777 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.5 % อายุสัญญา 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี มีการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่า 50 % ของมูลค่าสัญญา ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย และใช้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับสัญญาเงินกู้

CR: Khaosod.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *