20 ธันวาคม 2562 ที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงสถานที่จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัด” ทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดเปิดพร้อมกันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมรายชื่อถนนที่ใช้ในการกิจกรรมของแต่ละจังหวัดแล้ว ดังนี้

ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ถนนปากแพรก จังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ จังหวัดนครปฐม ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม จังหวัดนนทบุรี บริเวณท่าน้ำนนท์ จังหวัดปทุมธานี ถนนคนเดินจัตุรัส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนบางเอียน จังหวัดเพชรบุรี ถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี (ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) จังหวัดราชบุรี เดิน กิน ชิม เที่ยว ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา

 

จังหวัดลพบุรี ถนนเทพสตรี จังหวัดสมุทรปราการ ถนนเลียบคลองบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนศรีจำปา – เพชร ถนนหน้าอำเภอเมือง – ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และถนนริมแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสาคร ถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสระบุรี ตลาดนัดรถไฟ จังหวัดสิงห์บุรี ถนนคนเดิน ร.ศ.130 จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนอาทิวราห์ และจังหวัดอ่างทอง ถนนตลาดศาลเจ้าโรงทอง

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ถนนสิริจิต ริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงราย ไนท์บาซาร์เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดตาก ถนนสวรรค์วิถี และถนนกาดนังยอง จังหวัดนครสวรรค์ ถนนต้นน้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดน่าน ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน จังหวัดพะเยา ถนนชายกว๊าน จังหวัดพิจิตร ถนนสะพานร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สวนกลางเมือง ถนนพุทธบูชา

จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน ถนนคนเดินเขาค้อ และถนนคนเดินไทหล่ม จังหวัดแพร่ ถนนคนเดินเมืองแป้ สี่กาดฮ่วมใจ๋ และถนนคำลือ ตำบลในเวียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนคนเดินปาย จังหวัดลำปาง ฮิมแม่น้ำวัง (บริเวณริมแม่น้ำวัง) จังหวัดลำพูน ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดสุโขทัย ถนนคนเดินเพลินธานี บริเวณสวนสาธารณะ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประตูชัย สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก และจังหวัดอุทัยธานี ถนนคนเดิน ตลาดซาวไฮ่ (ต.บ้านไร่)

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ถนนคนเดิน จังหวัดชุมพร ถนนประมินทรมรรคา (ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร) จังหวัดตรัง ถนนรื่นรมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดพังงา ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า จังหวัดพัทลุง ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ (หน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียริ 80 พรรษา) เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดภูเก็ต ถนนคนเดิน หลาดใหญ่ จังหวัดระนอง ถนนคนเดินบ้านหงาว

จังหวัดสงขลา ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 จังหวัดสตูล ถนนบายพาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนหน้าเมือง ตลาดน้ำบ้านดอน จังหวัดนราธิวาส ถนนภูผาภักดี จังหวัดปัตตานี ถนนคนเดินริมแม่น้ำปัตตานี และจังหวัดยะลา ถนนคนเดินบ้านคลองทรายใน

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตลาดท่าช้าง (ศิริการ) บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนสวนสมเด็จ จังหวัดชลบุรี ถนนบางแสน สาย 2 จังหวัดตราด ถนนหลักเมือง และถนนธนเจริญ จังหวัดนครนายก ถนนธงไชยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ถนนหน้าเมือง จังหวัดระยอง ถนนคนเดินเมืองเก่า ยมจินดา และบริเวณสนามกีฬากลาง และจังหวัดสระแก้ว ถนนบำรุงราษฎร์ อรัญประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู จังหวัดขอนแก่น ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง จังหวัดชัยภูมิ ถนนคนเดิน จังหวัดชัยภูมิ บริเวณถนนคนเดินข้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดนครพนม ถนนคนเดินหน้าหอนาฬิกา บริเวณลานตะวันเบิกฟ้าถึงลานพนมนาคา จังหวัดนครราชสีมา ไนท์สวนหมาก จังหวัดบึงกาฬ ถนนข้าวเม่าริมโขง จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนรมณ์บุรี ต.ในเมือง ถนนหน้าจวนผู้ว่าฯ (หลังเดิม) จังหวัดมหาสารคาม ถนนคนเดินตลาดไนท์บราซ่า จังหวัดมุกดาหาร ถนนมุกเมืองใหม่ จังหวัดยโสธร ลานวิมานพญาแถน

จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนรัชชูปการ จังหวัดเลย ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดศรีษะเกษ ถนนมารี-หนองแคน จังหวัดสกลนคร ถนนพิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสุรินทร์ ถนนคชสาร จังหวัดหนองคาย ถนนแคมของ จังหวัดหนองบัวลำภู ถนนนครเขื่อนขันธ์ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ ถนนคนเดินหอนาฬิกา บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล จังหวัดอุดรธานี ถนนคนเดินอุดรธานี บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ถนนคนเดินศรีณรงค์

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ตามที่จังหวัดกำหนดได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.นี้ ตลอดถึงเทศกาลปีใหม่ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดปีตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่อไป” โฆษก มท. กล่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *