ถ้าเราเป็นคนรักษาเวลา
วันหนึ่ง…เวลาจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาคำพูด
วันหนึ่ง…คำพูดจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาศีล
วันหนึ่ง…ศีลจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาสัญญา
วันหนึ่ง…สัญญาจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาความสัมพันธ์
วันหนึ่ง…ความสัมพันธ์จะรักษาเรา

ถ้าเรา ‘รักษา’ สิ่งไหน
วันหนึ่งสิ่งนั้นจะย้อนกลับมา
ปกป้องรักษาเราในสักทาง

และถ้าเราไม่เคย ‘รักษา’ อะไรเลย
ชีวิตเรา…ก็อาจไม่เหลืออะไรให้รักษา
และอาจจะไม่มีสักสิ่งหนึ่ง
ที่คอยปกปักรักษาเราเลยเช่นเดียวกัน……
…………………………………………………
Cr. ครูชัย
เครดิตรูปภาพ : yaoyao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *