Wednesday, January 26, 2022

ถ้าเราเป็นคนรักษาเวลา วันหนึ่ง… เวลาจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาเวลา
วันหนึ่ง…เวลาจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาคำพูด
วันหนึ่ง…คำพูดจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาศีล
วันหนึ่ง…ศีลจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาสัญญา
วันหนึ่ง…สัญญาจะรักษาเรา

ถ้าเราเป็นคนรักษาความสัมพันธ์
วันหนึ่ง…ความสัมพันธ์จะรักษาเรา

ถ้าเรา ‘รักษา’ สิ่งไหน
วันหนึ่งสิ่งนั้นจะย้อนกลับมา
ปกป้องรักษาเราในสักทาง

และถ้าเราไม่เคย ‘รักษา’ อะไรเลย
ชีวิตเรา…ก็อาจไม่เหลืออะไรให้รักษา
และอาจจะไม่มีสักสิ่งหนึ่ง
ที่คอยปกปักรักษาเราเลยเช่นเดียวกัน……
…………………………………………………
Cr. ครูชัย
เครดิตรูปภาพ : yaoyao

- Advertisment -

Most Popular