๑. ขอให้ข้าพเจ้ามีความเพียรพยายามทำความดี สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและสังคม โดยไม่นั่งคอยนอนคอยโชคชะตา หรืออ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ

๒. ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ลืมตนดูถูกเหยียดหยามคนอื่นซึ่งอาจด้อยกว่าในด้านใดด้านหนึ่ง ขอให้มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความอ่อนโยนเอื้ออาทรกัน ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

๓. ขอให้ข้าพเจ้าอย่ารู้สึกริษยาบุคคลที่ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต ให้มีแต่ความพลอยยินดีในความสุขความสำเร็จของเขาด้วยใจจริง

๔.ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เหยียดหยามซ้ำเติมผู้ที่ผิดพลาดในชีวิตด้วยเหตุใดๆก็ตาม จงมีแต่ความเมตตากรุณาหาทางช่วยเหลือเขาเท่าที่พึงทำได้

๕. ขอให้ข้าพเจ้าจงมีจิตใจเข้มแข็งอดทน ไม่จู้จี้ขี้บ่น ทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนและคนอื่นได้ ขออย่าเป็นคนอ่อนแอเหลียวหาที่พึ่งนอกตัว

๖. ขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบเอาแต่ได้เพื่อตัวเอง เช่นเถลไถลไม่ทำงาน เลิกงานก่อนเวลา อาศัยหน้าที่การงานแสวงผลประโยชน์เพื่อตน รวมถึงอย่าได้เอาเปรียบประเทศชาติ โดยการหลีกเลี่ยงภาษี หรือเสียภาษีน้อยกว่าที่เป็นจริง

๗. ขอให้ข้าพเจ้าหมั่นปลูกฝังความรู้สึก มีเมตตาปรารถนาดีต่อคนอื่น และมีความกรุณาช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ คิดว่าทุกคนเป็นมิตร ไม่มีใครเป็นศัตรูที่จะต้องกำจัดตัดรอน ใครที่คิดทำผิดทำชั่ว ก็ขอให้เขากลับตัวได้เสียเถิด อย่าทำผิดทำชั่วอีกเลย

๘. ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนมักโกรธฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดเอาแต่ใจตนเอง ถ้าห้ามความโกรธไม่ได้ก็ขอให้อย่าได้ผูกอาฆาตคิดประทุษร้ายให้เขาถึงพินาศเลย

๙. ขอให้ข้าพเจ้ามีความรุ้ในพระศาสนา เข้าใจธรรม สอนตนเองได้ มีปัญญา เข้าใจแก้ไขปัญหาตามแนวทางของพระพุทธองค์ ยึดมั่นถือมั่นน้อย รู้เท่าทันโลกและชีวิต แสวงหาความสุขสงบภายในด้วยตนเอง ทั้งสามารถแบ่งปันแผ่ขยายความสุขสงบนั้นให้เบ่งบานในใจของเพื่อนร่วมสังสารวัฎโดยทั่วหน้ากันเทอญ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *