Saturday, January 29, 2022

ເສົ້າສະຫຼົດ…!!!ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຝັນ ເຮັດປືນແກັບລັ້ນໃສ່ຕົວເອງ(ຕາຍ) ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ລ່າສຸດໃນວັນທີ15/11/2019 ໄດ້ມີເຫດການບໍ່ຄາດຄິດ ເຮັດປືນແກັບລັ້ນໃສ່ຕົນເອງຕາຍ ຢູ່ທີບ້ານມົກເສີກ ກຸ່ມພູສະໜາມ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ເສຍຊີວິດຊື່ທ້າວທອງໄຊ ອາຍຸ 26 ປີ ອາຊີບ ຊາວສວນ ຊົນເຜົ່າ ກືມມຸ ຢູ່ບ້ານມົກເສີກ ກຸ່ມພູສະໜາມ ເມືອງວຽງຄຳ

ແນວໃດກໍ່ຕາມຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ວຍ.

*

- Advertisment -

Most Popular