หลายๆอย่างเริ่มเด่นชัดมากขึ้น เศรษฐกิจเริ่มชะลอลงอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขการเลิกจ้างของ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีแรงงานถูกเลิกจ้างแล้วกว่า 7,000 คน เป็นตัวเลขที่มากกว่าปีที่แล้วทั้งปี

และมากกว่าปีก่อนหน้านี้ทั้งปีเช่นกัน แต่อีกสัญญาณตอกย้ำความรุนแรงของการถูกเลิกจ้าง สะท้อนให้เห็นจากตัวเลขประกันสังคม ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานขอรับเงินประกันการว่างงานมากขึ้น ล่าสุดมีสูงถึง 180000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ 2561

เศรษฐกิจไทย อยู่ในช่วงประคับประคอง ไม่ให้ย่ำแย่ลงจากพิษสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน รวมถึงสินค้าไทย 573 รายการถูกสหรัฐอเมริกาประกาศตัด GSP Generalized System of Preference

ทำให้โรงงานต่างๆ ต้องหาทางเลือกทางรอดประคองเศรษฐกิจ โดยนำมาตรา 75 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาใช้ โดยยังจ้างงานเท่าที่มีคำสั่งซื้อสินค้า และจ่ายค่าแรงตามการทำงานจริง เพื่อลดต้นทุน

ในช่วงที่เหลือของปีนี้ และในปีหน้า ลูกจ้างแรงงานยังต้องลุ้นระทึกไม่ให้ตกเป็นหนึ่งในแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เพราะตราบใดที่เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นตัว แนวโน้มการเลิกจ้างยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามแบบห้ามกะพริบตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *