Friday, January 28, 2022

ບໍລິຄໍາໄຊ ແຈ້ງໃຫ້ 157 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ມາພົບດ່ວນ!

ແຈ້ງເຖີງ ບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈຳນວນ 157 ຫົວໜ່ວຍ ເຊີນເຂົ້າພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເພື່ອຊີ້ແຈງການມີຕົວຕົນ ແລະ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທູລະກິດຂອງທ່ານພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ແຕ່ມື້ແຈ້ງເຊີນເປັນຕົ້ນໄປ

ລະອຽດກົດອ່ານຕາມລາຍຊື່ລຸ່ມນີ

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular