ແຈ້ງເຖີງ ບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈຳນວນ 157 ຫົວໜ່ວຍ ເຊີນເຂົ້າພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເພື່ອຊີ້ແຈງການມີຕົວຕົນ ແລະ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທູລະກິດຂອງທ່ານພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ແຕ່ມື້ແຈ້ງເຊີນເປັນຕົ້ນໄປ

ລະອຽດກົດອ່ານຕາມລາຍຊື່ລຸ່ມນີ

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *