ທ່ານ ແສງອາທິດ ລາວເບຼຍຢາທໍ່ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ທີມງານຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີວ່າ: ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດພືດລະດູຝົນຂອງຊາວກະສິກອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມືເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຂອງຕົນມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2019 ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວເກືອບ 50% ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນກາງເດືອນທັນວານີ້. ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີຕາມແຜນການໃນທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ 34,287 ເຮັກຕາ ແຕ່ປັກດໍາຕົວຈິງໄດ້ພຽງແຕ່ 32.707,49 ເຮັກຕາ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນເກັບກູ້ແລ້ວໃນເນື້ອທີ່ 10.607,37 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 32,43% ເຂົ້າເນີນສູງເນື້ອທີ່ແຜນການ 10,480 ເຮັກຕາ, ປູກເຂົ້າຕົວຈິງ 11.185,11 ເຮັກຕາ.

ປະຈຸບັນເກັບກູ້ແລ້ວ 5.762,66 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 58,17% ສ່ວນການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດຜົນກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າເປັນຕົ້ນສາລີແຂງ, ໝາກເດືອຍ, ໝາກງາ, ສາລີຫວານ, ມັນຕົ້ນ, ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວຂຽວ, ຢາສູບ, ປໍສາ ແລະ ພືດອື່ນໆອີກມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 110.371,76 ເຮັກຕາ. ປະຈຸບັນເກັບກູ້ແລ້ວ 50.251,82 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 45,53%. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຍ້ອນມີຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕົ້ນຍ້ອນສະພາບດິນຟ້າອາກາດເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງແກ່ຍາວ ເຮັດໃຫ້ກ້າທີ່ຫວ່ານໄປແລ້ວນັ້ນແກ່ ແລະ ແຫ່ວຕາຍ;

ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີບົ້ງຝູງທໍາລາຍຜົນລະປູກຂອງຊາວສວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທໍາລາຍສາລີ ໃນທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ 18 ພັນເຮັກຕາ, ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ສາລີເສຍຫາຍ 5 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ປີນີ້ຜົນຜະລິດສາລິຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 25 ພັນໂຕນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີໃນການຜະລິດລະດູແລ້ງປີນີ້ທາງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງກໍ່ຄືຂະແໜງປູກຝັງຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍ່ວ່າທັງດ້ານແນວພັນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ດ້ານວິຊາການໃຫ້ໄດ້ເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດແຕ່ຫົວທີບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຄາດວ່າການປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 2,300 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,75 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 10.929 ໂຕນ; ໃນນີ້ເຮັດນາແຊງແບບທົ່ວໄປມີເນື້ອທີ່ 1,428 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,58 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ປູກແບບນາກະເສດສຸມມີເນື້ອທີ່ 872 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 5,03 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ. ການປູກພືດຜັກ ແລະ ທາດແປ້ງຊະນິດຕ່າງໆທັງໝົດທົ່ວແຂວງມີ 14,591 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 6,66 ໂຕນຕໍ່ເຮັກ ຄາດຜົນຜະລິດທັງໝົດ 97,217 ໂຕນ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *