ສຸດຍອດໄປເລີຍຮ້ອງເພງເອົາຄະແນນຈັດເຕັມໄປເລີຍວ່າຊັນແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເພງຫຍັງຟັງໄປນຳກັນ(ຄລິບ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *