ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະໂຄງການທຳມະຍາຕາ 5 ແຜ່ນດິນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ ໂຮງແຮມເດິແກຣນ ບ້ານຊຽງແກ້ວນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວັນທີ 22 ຕຸລາ(10) 2019 ເດີນທາງມາຮອດ 21 ໂມງ (09 ໂມງ) ມາຮອດຄ່ຳ ກໍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບແບບຫຼວງພະບາງ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *