Monday, November 29, 2021

ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະໂຄງການທຳມະຍາຕາ 5 ແຜ່ນດິນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ

ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະໂຄງການທຳມະຍາຕາ 5 ແຜ່ນດິນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ ໂຮງແຮມເດິແກຣນ ບ້ານຊຽງແກ້ວນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວັນທີ 22 ຕຸລາ(10) 2019 ເດີນທາງມາຮອດ 21 ໂມງ (09 ໂມງ) ມາຮອດຄ່ຳ ກໍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບແບບຫຼວງພະບາງ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular