ເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ຈາກ ຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກ Laphasouk Saybounheuang ທີ່ໄດ້ໂພດລົງເຟສ ລາວໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2019 ກັບ ການເປີດ ເຮືອລ້ຽງເດັກນ້ອຍ ກໍ່າພ້າກໍ່າພອຍ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ຫຼື ເດັກທີ່ຂາດພໍ່ ແລະ ແມ່. ເຊີ່ງຂໍ້ຄວາມມີດັ່ງນີ້:

ສະບາຍດີທຸກຄົນ ດຽວນີ້ທາງເຮືອນລ້ຽງເດັກນ້ອຍກ່ຳພ້າ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາເດັກກ່ຳພ້າ ກ່ຳພອຍ ຫລື ເດັກນ້ອຍທຸກຈົນ ມາຮ່ຳຮຽນ ພ້ອມມີ່ທີ່ຢູ່ອາໃສໃຫ້ພ້ອມ ໂດຍທີ່ທາງພວກເຮົາ ຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດ
ເງືອນໄຂທີ່ຈະຮັບຄື:

 

1. ເດັກທີ່ມີອາຍຸແລກເກີດ ຫາ 5 ປີ
2. ເປັນເດັກກ່ຳພ້າ, ກ່ຳພອຍ
3. ເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນແທ້
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 02029143245 ຫລ້າ ທີ່ຫລວງພະບາງ

ທີ່ມາ http://bit.ly/2N5QwlA

 

.

.

 

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *