ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກຫລາຍບ່ອນ ໃນແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດຍັງ ປະສົບກັບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ ດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານຄວາມທຸກ ຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ການເຂົ້າເຖິງລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ການສືກສາ, ຍັງເຊື່ອຖືງົມງວຍ, ຮິດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທຳແບບດັ່ງເດີມທີ່ເປັນ ໂຕກົດ ໜ່ວງການພັດທະນາໃນຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່.
ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນ ນະເຂດ ທັງເປັນຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມ ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

 

ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ຍັງມີຜູ້ປົກຄອງເດັກຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍສະເພາະທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງມີຄວາມເຊື່ອຖືແບບງົມງວາຍ ຍັງຢືດ ຖືຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທຳແບບດັ່ງເດີມ, ຄືພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວ ວ່າການປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍສະເພາະການປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານຈິນຕະນາການຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ພຽງແຕ່ໄລຍະ 30-40 ປີ ຈະປ່ຽນແນວຄິດທາງ ດ້ານວັດທະນາທຳຂອງຄົນລາວແມ່ນຍາກຫຼາຍ, ເດັກນ້ອຍກໍ່ຄືກັນຢາກປ່ຽນແປງແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືແບບເກົ່າຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການສືກສາໃຫ້ມັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ເດັກ ແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແຕ່ຍັງຫ່າງໄກຫຼາຍ ເພາະວ່າໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານຢູ່ຊົນ ນະບົດເກືອບວ່າບໍ່ມີ. ອີກດ້ານໝຶ່ງປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ຍັງມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຍັງເຊື່ອຖືວັດທະນະທຳແບບດັ່ງເດີມຢູ່ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຍັງບໍ່ຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ ເພດຍິງເຂົ້າຮຽນ, ສະນັ້ນຢາກປ່ຽນແປງແນວ ຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງເອົາການສືກສາເຂົ້າເຖິງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດຄ່ອຍຫັນປ່ຽນແນວຄິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າເທື່ອ ລະກ້າວ.

 

ທ່ານ ຄຳພູນ ໄດ້ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ: ຜ່ານມາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງ ແຜນປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ຂະຫຍາຍກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ເພື່ອເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ ຊາຍ ແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມເຖິງການປະຕິບັດ ສິດທິພື້ນຖານ ຂອງເດັກ ເປັນຕົ້ນສິດທິໃນການຢູ່ລອດ ສິດທິໃນການພັດທະນາ ສິດທິໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ໃນວຽກງານນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ່າວ-ພາບ: ສົມພາວັນ

One thought on “ແມ່ນແທ້ ຫລື ບໍ່? ເດັກຍິງຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງ ຮຽນຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖືແບບເກົ່າ”
  1. ກູຢາກບອກວ່າ ກູອ່ານແລ້ວກູຢາກຮາກ ເພາະພວກມືງໃຊ້ແຕ່ທິສດີ ແຕ່ບ໋ເຮັດຄືຄຳເວົ້າທີ່ຂີ້ໂມ້ຂີ້ຄຸຍຈັກເທື່ອ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *