โครงการอาสา ช่วยสร้างบ้านให้กับยาย ชาวกะเหรี่ยง อายุ 107 ปี

ยายมือคำ ไพรฟ้าพนาพงษ์ อายุ 107 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 บ้านแม่ออกกลาง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ยายแกอยู่บ้านคนเดียวชึ่งบ้านก็ทรุดโทรม ไปตามกาลเวลา และเวลาฝนตกหลังคามันรั่ว และ ยังขาด ของอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช่ต่างๆๆที่จำเป็น

สภาพบ้านอย่างที่เห็น

ยังต้องการทุนทรัพย์ เพื่อที่จัดสร้างบ้านให้กับยาย อาสาไม่หวังผลตอบแทน

.#จึงขอผู้ที่พอมีทุนทรัพย์ และผู้ที่มีจิตเมตตาทุกท่านมาร่วมบริจาคทำบุณ ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้น และร่วมกันสร้างบุณสร้างกุศลที่ดี ตามหลักพุทธศาสนาคือการบริจาคทาน สุดท้ายผมก็ขอพระคุณศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต และ สิ่งอื่นใดที่ทุกท่านปรารถนา ถ่ามันเป็นไปท่างที่ดีที่ควรก็ขอให้สำเร็จทุกประการด้วยเทอญ…..สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *