Thursday, January 27, 2022

ສະພາບ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສຶກສາສົມບູນ ບ້ານລະຫານ້ຳ ເມືອງສອງຄອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫລັງຈາກນ້ຳແຫ້ງ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສຶກສາສົມບູນ ບ້ານລະຫານ້ຳ ເມືອງສອງຄອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນໂຮງຮຽນ ໜຶ່ງທີ່ ຖຶກນ້ຳຖ້ວມ

ມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2019 ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ຫຼາຍສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນ ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ, ອາຄານຮຽນກໍ່ເປິເປື້ອນ. ມາຮອດປະຈຸບັນຄູອາຈານ​ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ພ້ອມກັນໄປກວດກາເບິ່ງຜົນເສຍຫາຍແລະພ້ອມກັນເຮັດອະນາໄມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.

 

ພ້ອມກັນນີ້ ໂຮງຮຽນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ ການຮຽນການສອນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະຕຳລາຮຽນ, ນ້ຳສີທາອາຄານ ຮຽນ​ ແລະອຸປະກອນສຳຄັນອື່ນຯຕື່ມອີກ.

ທີ່ມາ: Lao National Radio

 

 

- Advertisment -

Most Popular