วันที่ 22 ก.ย.62 เวลาประมาณ 14.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่ บ้านเดื่อ หมู่ที่15 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จำนวน 3 หลัง ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร อำเภอวานรนิวาส ได้ระดม สรรพกำลังในเขตพื้นที่ และขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ จากนายอำเภอพังโคน มาสนับสนุนช่วยเหลือในการควบคุมเพลิง เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สำหรับรายละเอียดและสาเหตุ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปภ.จ.สกลนคร จะได้ประสานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน ต่อไปด้านนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนค เร่งลงพื้นตรวจเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้Cr. ปภ.จ.สน.ขอบคุณภาพจากกลุ่มไลน์เพจมหัศจรรย์สกลนคร.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *