ປະກາດແຈ້ງການ
ເລກທີ 2410/ພຊສ.ຊຍ;
ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2019
ເລື່ອງ: ການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດີນ.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here