Friday, January 28, 2022

พี่น้องชาว สปป.ลาว ข้ามฝั่งมามอบของเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

พี่น้องชาว สปป.ลาว ข้ามฝั่งมามอบของเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม

เป็นผัก ผลไม้ จำนวน 1 คันรถสิบล้อเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular