Wednesday, January 26, 2022

ປະກາດຈັບຄາດຕະກອນ ຜົວໃຊ້ປືນຍິງເມຍເສຍຊິວິດ 9/9/19

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນແດ່ ໃນວັນທີ 9.9.2019 ຕອນນີ້ຍັງຈັບໂຕລາວບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ລາວຫນີເຂົ້າປ່າ.

ເຫດເກີດທີ່ບ້ານສົມສະຫວັນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດພົບເຫັນຜູ້ກ່ຽວຫຼືຮູ້ເບາະແສກະລຸນາໂທຕາມເບີໂທຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.

ຜູ່ກໍ່ເຫດ

.

ຜູ້ເສຍຊິວິດ

ເອກະສານຈາກບ້ານ

ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ.

- Advertisment -

Most Popular