ບັນດາທ່ານສາມາດຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຜ່ານຈຸດບໍລິຈາກຕ່າງໆໃກ້ບ້ານທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້

.

.

.

.

.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here