ແຈ້ງການ
ຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງໆສາລະວັນ
ເລື່ອງ: ຍົກເລີກງານບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີ
ປະຈຳປີ 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *