ພາຍຸໂພດູ ຕົກກະຫນ່ຳໂພນສູງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນລະດັບສູງ 80 ເຊັນຈາກຫນ້າທາງ ເຮືອນປະຊາຊົນຫລາຍຫລັງຄາ, ນ້ຳຖ້ວມຂັງ ປະຊາຊົນເລັ່ງມືຂົນເຄື່ອງອຸປະໂພກຈຳເປັນ ຂື້ນທີ່ສູງ ໂດຍດ່ວນ ຕົກຮອບທີສາມຂອງປີ 2019

===========================
ວັນທີ 30/08/2019
ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ
ເວລາ: 15 ໂມງ 35 ນາທີ

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

.

ພາບ: ບຸນມີ ສິລິວາທີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *