นายอนุภาพ วงศ์ละคร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ เปิดให้สื่อมวลชนไทยเข้าสำรวจพื้นที่เขื่อนไซยะบุรี พร้อมยืนยันไม่มีการกักเก็บน้ำ ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าจะใช้น้ำจากหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อนในปริมาณเท่า ๆ กัน โดยอาศัยน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำสายหลัก พร้อมย้ำว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากทางรัฐบาลไทย แต่ก็ได้เตรียมทำหนังสือชี้แจงแล้ว

 

ด้าน ผู้อำนวยการรณรงค์ประเทศไทย องค์กรแม่น้ำนานาชาติ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงกรณีการปล่อยน้ำของเขื่อนไซยะบุรี ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระบุว่า ไซยะบุรี run-of-river “เขื่อนแบบน้ำไหลผ่าน” โดยมีสาระสำคัญต้องการบอกให้รับทราบว่า เขื่อนแบบน้ำไหลผ่าน จะมีความสูงไม่สูงมาก มีประตูระบายน้ำ และแม้จะไม่ได้กักเก็บน้ำมากมายมหาศาล แบบเขื่อนศรีนครินทร์ หรือ Storage Dam แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีผลกระทบ เพราะเขื่อนไซยะบุรี ก็ต้องกักเก็บน้ำ โดยใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์, หลายเดือน คำว่าเขื่อนแบบน้ำไหลผ่าน เป็นคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะความจริงแล้ว โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไหลผ่านตลอดปี มักจะกักน้ำไว้ด้านหลังเขื่อนหรือช่องผันน้ำของเขื่อน และมักสร้างในแม่น้ำที่มีอัตราการไหลสม่ำเสมอตลอดปี

 

ขณะที่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กลับมาระบายน้ำทางเขื่อนไซยะบุรี เพื่อใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้าตามปกติ ส่วนจีนก็เริ่มปรับเพิ่มการระบายน้ำกลับมาในปริมาณเกือบเท่าเดิมแล้ว

 

ขอบคุณภาพจาก : Facebook Pai Deetes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *