ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງກັບໄພພິບັດໃຫ້ຊຸມຊົນເຂດເນີນສູງຢູ່ອຸດົມໄຊ

0
54

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 9 ກໍລະກົດ 2019, ທີ່ຫ້ອງປະຊມສູນຝຶກອົບຮົມ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຂດເນີນສູງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທໍາມະວົງ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານທີໂບ ຮ່ອງເກ, ຜູ້ອໍານວຍການອົງການອອກສ໌ຟາມແບນຊິກ ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ແທນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,

 

ກະຊວງ ແລະພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການນີ້ ໄດ້ສ້າງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດເນີນສູງທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມຜັນຜວນ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ມີຄວາມສາມາດແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະຕອບໂຕ້ໄພອັນຕະລາຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງຂອງຊຸມຊົນ, ມີວິທີການດີຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

 

ໂຄງການນີ້ກວມເອົາປະຊາຊົນ ເຂດເປົ້າໝາຍ 33.233 ຄົວເຮືອນ ໃນ 44 ບ້ານ ຂອງເມືອງແບງ ແລະ ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຍ້ອນວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນປີ 2013 ຖືວ່າເປັນໄພພິບັດຂະໜາດໃຫ່ຍ ໃນຮອບ 40ປີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເສຍຊີວິດ 16 ຄົນ, ແຕ່ສະພາບໄພນໍ້າຖ້ວມແບບກະທັນຫັນຂະໜາດນ້ອຍ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຈື່ອນ ແລະໄຟໄໝ້ປ່າແມ່ນເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມເຂດພູດອຍໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງໄດ້ທໍາລາຍຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ດັ່ງນັ້ນໂຄງການນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລາຍໄດ້ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ ແລະສະໜອງແນວພັນສັດລ້ຽງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເຊັນ: ແນວພັນແບ້ ຈໍານວນ 250ໂຕ,ໝູ, ເປັດ, ໄກ່ ແລະແນວພັນພືດຜັກຕ່າງໆຈໍານວນໜຶ່ງ. ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

 

ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະການປ່ຽນແປງອາກາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຂດເນີນສູງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ ຈາກອົງການ ອອກຊຟາມ ແບນຊິກ ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ຈໍານວນ ຫ້າແສນກວ່າໂດລາສະຫະລັດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2017 ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019 .

 

ທີ່ມາ: Lao National Radio

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here