ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ມໍລະດົກໂລກ

0
83

ປວງຊົນລາວທັງຊາດພາກພູມໃຈ ແລະ ຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນ “ວັນນີ້ 06 ກໍລະກົດ 2019, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 43 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ (UNESCO) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາກູ ປະເທດອາແຊັກໄບຊານ ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການເອົາ ທົ່ງໄຫຫິນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົ້າເປັນ ມໍລະດົກໂລກແລ້ວ ແລະ ຖືເປັນແຫ່ງທີ 03 ຂອງ ສປປລາວ.”

ສປປລາວ ໄດ້ສະເໜີທົ່ງໄຫຫິນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 11 ແຫ່ງ ຈາກທັງໝົດເກືອບ 20 ແຫ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ບັນທຶກຢ່າງເປັນທາງການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ, ທົ່ງໄຫຫິນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄດ້ຖືກສະເໜີຂຶ້ນເປັນມໍລະດົກໂລກ ມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ມີນາ 1992 ໃນປະເພດມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳ ດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຫຼັກເກນທີ 01 ແລະ 03 ຈາກທັງໝົດ 06 ຫຼັກເກນໃນປະເພດມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳຂອງອົງການ UNESCO ທີ່ລະບຸວ່າ:

(ກ) ເປັນຕົວແທນໃນການສະແດງຜົນງານເອກ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງອັນສະຫຼຽວສະຫຼາດຂອງມະນຸດ ແລະ (ຂ) ເປັນສິ່ງທີ່ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກຖານຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ອະລິຍະທຳທີ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ວ່າໄດ້ສາບສູນໄປແລ້ວ;

ມາເຖີງປັດຈຸບັນ, ມໍລະມົກໂລກ ໃນ ສປປລາວ ປະກອບມີ: 1. ເມືອງຫຼວງພະບາງ (ນະຄອນຫຼວງພະບາງ) ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 1995, 2. ວັດພູ ແຂວງຈຳປາສັກ ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 2001, 3. ທົ່ງໄຫຫິນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງທັງໝົດນອນຢູ່ໃນປະເພດມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳ;

ຂະບວນການກະກຽມ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາຍາວນານເຖິງ 21 ປີ ສໍາລັບການນໍາສະເໜີແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫິນເປັນມໍລະດົກໂລກ ດັ່ງນີ້: 1. ລັດຖະບານ ສປປລາວ ແລະ ອົງການອຸຍແນັດສະໂກ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນທາງວັດທະນະທໍາອັນລໍ້າຄ່າດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, 2. ໄລຍະປີ 1998-2000, ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການອຸຍແນັດສະໂກຈໍານວນ 25.000 ໂດລາ ເພື່ອສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ພູມສັນຖານຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນຕ່າງໆ, 3. ໄລຍະປີ 2000-2002 ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການອຸຍເນດໂກອີກ 30.000 ໂດລາ, ເພື່ອລົງເລິກວຽກງານສໍາຫຼວດພາກສະໜາມໃນການເກັບກໍາ ແລະ ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນແຕ່ລະແຫ່ງ, ໂດຍໄດ້ອ້າງອີງເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນຕ່າງໆ ແລະ ການຈັດສໍາມະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຢູ່ກັບພາກສະໜາມ,

ໄລຍະປີ 2002-2005 ໄດ້ຮັບເງິນ 78.000 ໂດລາ, (60.000 ໂດລາ ແລະ ກອງທຶນມໍລະດົກ, 18.000 ໂດລາຈາກປະເທດນິວຊີແລນ) ເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາແຫ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ເພື່ອນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ຕິດພັນກັບແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ,

ໄລຍະປີ 2006-2010 ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ 1.309.610 ໂດລາ, ໂດຍແມ່ນອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ມີຈຸດບໍລິການຂາຍປີ້ເຂົ້າຊົມ, ຫໍວາງສະແດງ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ, ຊື່ງໃນປີ 2009 ໂຄງການກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງບໍລະດົກໄຫຫີນສະບັບທໍາອິດ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອົງການ ອຸຍແນັດສະໂກຕໍ່ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ຕົ້ນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ (ໄດ້ຮັບທຶນ 30.000 ໂດລາ, ອຸຍແນັດສະໂກ, ລັດຖະບານລາວ 200 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2017),

ໂຄງການໄດ້ມີການກໍານົດ ແລະ ວາງແຜນວຽກລະອຽດສໍາລັບປີ 2017-2018 ນັບແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ-ທັນວາ ປີ 2017 ຄະນະຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການໂຄງການ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນປັບປຸງ, ດັດແກ້ຮ່າງຄໍາຮ້ອງ, ຜ່ານຄໍາຮ້ອງຕ່າງໆ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2018 ສໍາເລັດ ແລະ ຮັບຮອງຮ່າງຄໍາຮ້ອງ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຂອງແຫຼ່ງໄຫຫີນສະບັບສົມບູນ ແລະ ນໍາສົ່ງຄໍາຮ້ອງ ແຜນແມ່ບົດເຖິງຄະນະກໍາມະການມໍລະດົກໂລກ ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2018,

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ-27 ກໍລະກົດ 2018 ທາງໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານຝຶກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ວິຊາການທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນແຂວງຮອດຂັ້ນເມືອງ ເຜີຍແຜ່ໃກ້ປະຊາຊົນຮ່ວມປົກປັກຮັກສາທົ່ງໄຫຫິນ,

ວັນທີ 27-28 ສິງຫາ 2018 ສໍາເລັດກອງປະຊຸມລາຍງານການກະກຽມວຽກດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ຊ່ຽວຊານ ອຸຍແນັດສະໂກ ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ (ປະເທດໄທ) ທີ່ມາປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງຢູ່ແຫຼ່ງໄຫຫີນ,

ວັນທີ 22-29 ຕຸລາ 2018 ກອງປະຊຸມລາຍງານແຫຼ່ງມໍລະດົກໃຫ້ຊຽວຊານ ມໍລະດົກໂລກ ທ່ານ ຄຣິກສະຕົບແຊນ ແລະ ລົງພາກສະໜາມແຫຼ່ງໄຫຫີນ 11 ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫິນ, ສຳລັບໄຫຫີນຊຽງຂວາງທີ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກຄັ້ງນີ້ ລວມມີ 999 ຫນ່ວຍໃນ 11 ແຫ່ງ, ກວມເອົາ 04 ເມືອງ ຄື: ເມືອງແປກ, ເມືອງພູກູດ, ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ເມືອງຄໍາ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here